The EQ Post

“How shall freedom be defended? By arms when it is attacked by arms, by truth when it is attacked by lies, by faith when it is attacked by authoritarian dogma. Always, in the final act, by determination and faith.” ― Archibald MacLeish

EQ Photo

EQ Photo
"See how wicked people think up evil; they plan trouble & practice deception.But in the traps they set for others,they themselves get caught. So they are punished by their own evil &are hurt by their own violence.I thank the Lord for his justice;I sing praises to the Lord." Psalm 7:14

EQ Video

EQ Post HOME

Reflections

“How shall freedom be defended? By arms when it is attacked by arms, by truth when it is attacked by lies, by faith when it is attacked by authoritarian dogma. Always, in the final act, by determination and faith.”

― Archibald MacLeish

Tuesday, November 29, 2016

The Modern Bonifacios: Seven Brave Filipinos

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa
ni Andres Bonifacio

Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
sa pagka-dalisay at pagka-dakila
gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa?
Alin pag-ibig pa? Wala na nga, wala.

Ulit-ulitin mang basahin ng isip
at isa-isahing talastasing pilit
ang salita’t buhay na limbag at titik
ng isang katauhan ito’y namamasid.

Banal na pag-ibig pag ikaw ang nukal
sa tapat na puso ng sino’t alinman,
imbit taong gubat, maralita’t mangmang
nagiging dakila at iginagalang.

Pagpuring lubos ang nagiging hangad
sa bayan ng taong may dangal na ingat,
umawit, tumula, kumatha’t sumulat,
kalakhan din nila’y isinisiwalat.

Walang mahalagang hindi inihandog
ng pusong mahal sa Bayang nagkupkop,
dugo, yaman, dunong, tiisa’t pagod,
buhay ma’y abuting magkalagot-lagot.

Bakit? Ano itong sakdal nang laki
na hinahandugan ng buong pag kasi
na sa lalong mahal kapangyayari
at ginugugulan ng buhay na iwi.

Ay! Ito’y ang Inang Bayang tinubuan,
siya’y ina’t tangi na kinamulatan
ng kawili-wiling liwanag ng araw
na nagbibigay init sa lunong katawan.

Sa kanya’y utang ang unang pagtanggol
ng simoy ng hanging nagbigay lunas,
sa inis na puso na sisinghap-singhap,
sa balong malalim ng siphayo’t hirap.

Kalakip din nito’y pag-ibig sa Bayan
ang lahat ng lalong sa gunita’y mahal
mula sa masaya’t gasong kasanggulan.
hanggang sa katawan ay mapasa-libingan.

Ang na nga kapanahon ng aliw,
ang inaasahang araw na darating
ng pagka-timawa ng mga alipin,
liban pa ba sa bayan tatanghalin?

At ang balang kahoy at ang balang sanga
na parang niya’t gubat na kaaya-aya
sukat ang makita’t sasa-ala-ala
ang ina’t ang giliw lampas sa saya.

Tubig niyang malinaw sa anak’y bulog
bukal sa batisang nagkalat sa bundok
malambot na huni ng matuling agos
na nakaa-aliw sa pusong may lungkot.

Sa kaba ng abang mawalay sa Bayan!
gunita ma’y laging sakbibi ng lumbay
walang ala-ala’t inaasam-asam
kundi ang makita’ng lupang tinubuan.

Pati na’ng magdusa’t sampung kamatayan
waring masarap kung dahil sa Bayan
at lalong maghirap, O! himalang bagay,
lalong pag-irog pa ang sa kanya’y alay.

"Never has so much been owed to so few!"
 Archbishop Soc Villegas
“Ang parangal sa yumao ay iginagawad nang kusa, hindi pinagpipilitang ibigay. Ang parangal sa yumao ay hinihintay na ipagkaloob hindi ipinaglalaban na makuha kahit ano ang mangyari. Ang tunay na marangal ay hindi natatakot sa liwanag ng katotohanan hindi nagtatago palihim. Ang parangal sa patay ay biyaya ng bayan hindi bunga ng labanan ng abugado. Ang parangal na pinilit ay mapakla. Ang parangal na ipinagpilitang makuha ay nakakasuka,” Archbishop Soc Villegas
(True honor for the dead is  accorded voluntarily. True honor is not afraid of the light of the truth. True honor is a nation’s gift to its heroes, not a product of a legal tussle. A forced honor is bitter.)
“Lay aside the bishop’s robes and the CBCP position. I am only a human being. My humanity is in grief. I am in utter disbelief. If this is just a nightmare wake me up and assure me it is not true. This is too much to swallow.” 
Archbishop Villegas
SC Senior Associate Justice Carpio
"Indeed Marcos is the very antithesis of freedom 
and democracy because he was declared a dictator
by this court."
"If Duterte concedes sovereignty, it is a culpable violation of the Constitution, a ground for impeachment.But the more important repercussion is, once Duterte concedes sovereignty, we can never recover it because China will never give it back." 
SC Senior Associate Justice Carpio
SC Justice Marvic Leonen
"We are complicit when we are not critical.We are part of the conspiracy of the powerful if we remain silent."
Senator Frank Drilon 
“This is a total disrespect of the judicial process and the fact that it has been decided is no excuse because until you’ve exhausted the period to file motion for reconsideration the period is still pending
I support the protests certainly. It’s very clear that the people, the youth feel betrayed by what had happened. As I said, to show their disapproval is part of our constitution. Maybe this will result in our official being more careful, being more sensitive.” 
Senator Kiko Pangilinan
"When our history and the concept of what is right or wrong are being attacked, it is our duty to stand firm and resist."
Senator Sonny Trillanes
"The Supreme Court effectively rewrote history. In their purely legalistic eyes, the EDSA People Power, which was emulated globally and which we celebrate yearly, never happened. We should now expect Bongbong Marcos to be the Vice President of the country soon."
Senator Bam Aquino
“Mahirap paniwalaan pero nangyari po iyon. Ang isang tao na nagdala ng napakaraming kasamaan sa ating bayan, ngayon po nakalibing sa Libingan ng mga Bayani. It’s so unbelievable…Instead of moving forward, embracing democracy, ipagtatwa ang corruption, itigil ang cronyism, iyon po, ililibing natin ang simbolo niyan sa Libingan ng mga Bayani kaya napakahirap pong paniwalaan.”