The EQ Post

“How shall freedom be defended? By arms when it is attacked by arms, by truth when it is attacked by lies, by faith when it is attacked by authoritarian dogma. Always, in the final act, by determination and faith.” ― Archibald MacLeish

EQ Photo

EQ Photo
So The World May Know: Listen To Duterte's Warnings About A Hitler Clone!

EQ Video

EQ Post HOME

Reflections

“How shall freedom be defended? By arms when it is attacked by arms, by truth when it is attacked by lies, by faith when it is attacked by authoritarian dogma. Always, in the final act, by determination and faith.”

― Archibald MacLeish

Friday, November 27, 2015

The EQualizer Post Endorsement for 2016 Elections: Mar Roxas and Leni Robredo

BAYAN BAGO ANG SARILI
The EQ Poem Based 100% On Mar Roxas' Quotes

“Bayan bago ang sarili.” 
Kakambal na ng dugo namin ang kaisipang ito. 
May obligasyon kang magsilbi; 
unahin mo ang kolektibo kaysa personal.

Binibigkis tayo ng ating mga pangarap. 
 Ang pangarap ko sa pangarap ng bawat Pilipino; 
I wish for people only what I would wish for myself. 
After all, who are we if not our dreams?

Sino ba naman ang hindi nangangarap ng buhay 
na maginhawa at may dignidad? 
Na kapag nagutom ka, may isusubo ka. 
Kapag nagsikap ka, aasenso ka.

 Ang mga pangarap na ito ay kayang maabot.
 Kailangan lang ang isang gobyernong
  tumutotoo sa sinumpaang tungkulin nito; 
Propesyunal, hindi transaksyunal. 

Ang hanap natin talaga 
Continuity sa prinsipyo, sa integridad,
 sa malasakit at katapatan—
sa pag-una ng bayan bago ang sarili.

We are a serious people 
who are serious with our dreams, 
We  know now what selfless leadership can achieve.
Ito ang nasimulan natin sa Daang Matuwid. 

Do we build on the achievements of the present,  
Do we go from strength to strength, 
or do we once again kick the can down the road, 
perpetually mired in a cycle of botched momentum ? 

If we are to achieve bigger dreams, 
then the next administration will have to dare even more. 
But, if we  maintain the ideals of Daang Matuwid
 our daring can only yield the fulfillment of our aspirations.

This is about our dream and our hope
Ang ating pangarap na may saysay ang ating pagsisilbi; 
na maiwan natin sa mas magandang kalagayan 
kaysa nadatnan ang ating mga komunidad. 

Na matapos ang ating panahon sa panunungkulan, 
masasabi ng mga kababayan natin, 
 "Guminhawa ang aming buhay, 
kumpara sa kung saan kami nagsimula.” 

As tough as the times are, the selection of a new president for the Philippines is easy. 
Why not the BEST in 2016?
We obviously cannot vote for a corrupt TRApo 
(Bawal na ang Magnanakaw sa Malacanang).
We cannot a elect a TraPOE who flips flops her citizenship(s)! 
We cannot have an American president for our country!
We cannot vote for the Santiago-Marcos partnership.
Remember the 30,000 victims of Martial Law!
We cannot vote for a Human rights violator!
Never again to Human Rights abuses!
WE ASK YOU TO VOTE FOR MAR ROXAS FOR THREE DAMN GOOD REASONS:

1) We need a president of impeccable integrity. We need a candidate who will not steal from us, who will not lie to us, who will not disrespect us and who will not betray our trust.

2) We need a presidential TANDEM that will fix our national problems. Mar Roxas and Leni Robredo will work for us.They will not cut deals. Sorry, we can't guarantee the same things about their competitors.

3) Most importantly,we need a president who will maintain the ideals of Daang Matuwid
"Noong buhay pa po si Jesse, matagal na panahon niyang katuwang si Sec Mar Roxas sa maraming pagsubok na hinarap sa pagsulong ng daang matuwid. Magkasabay po silang nangarap ng maganda para sa bayan. Malinaw po sa akin na si Sec Mar Roxas ang magpapatuloy sa daang matuwid na sinumulan ng administratsyon ng ating mahal na Pangulo. 
Ang daang matuwid po ang magsisiguro na hinding hindi makakalimutan ang mga taong madalas napag-iiwanan. Hindi po kumpleto ang trabaho ng daang matuwid hanggat may napag-iiwanan sa laylayan. Malinaw po na ang daan patungo sa kaunlaran ay ang daang nagtataguyod ng maayos na buhay para sa lahat.
Sa lahat po nang nagpahayag ng suporta, pangamba, pagkatakot, pati na pakikiramay at sa lahat na nag alay ng dasal, mula sa ating mga tinitingala at lalong-lalo na sa karaniwan nating mga kababayan, taos puso po akong nagpapasalamat sa lahat sa inyo. Kayo po ngayon ang pinaghuhugutan ko ng lakas." Leni Robredo
 "Ma, Follow Your Heart" Jesse
"Hindi po ako si Jesse. Ngunit noong namatay po siya, maliwanag po sa aming mag-iina na siya ay umaasa, na sa abot ng aming makakaya, susubukan din naming magsakripisyo, gaya ng kanyang pagsasakripisyo, para makapag  ambag para sa ating bayan. Yung nakalipas na mahigit na dalawang taon po ang saksi na aking nasuklian naman ang aking kakulangan sa paghahanda ng matapat na panunungkulan. Sa aking paninilbihan bilang Kinatawan, ipinaglaban ko po ang karapatan ng mga naka tsinelas –‘yong nasa ibaba, nasa labas, at nasa laylayan ng ating lipunan. Isinulong natin ang mga panukalang batas na nagbibigay ng puwang para pakinggan ang boses ng karaniwang Pilipino at bigyan sila ng pagkakataong makilahok sa pamumuno. Gumawa din po tayo ng mga panukalang batas na magsusulong ng mga sistema kung saan sinisiguro na ang ating mga pinuno ay hindi maliligaw ng landas o mabubulag ng kapangyarihan. Tapat, malinis at bukas na pamamahala ang buod ng ating mga isinusulong, dahil sa paniniwala na sa ganitong paraan lamang tayo tunay na makakapagsilbi at sa ganitong paraan lamang natin  masisiguro na mabigyan ng halaga ang lahat ng umaasa sa atin." Leni Robredo