The EQ Post

“How shall freedom be defended? By arms when it is attacked by arms, by truth when it is attacked by lies, by faith when it is attacked by authoritarian dogma. Always, in the final act, by determination and faith.” ― Archibald MacLeish


Duterte's China's Sell-Out- He Forgot The Painful Lessons Of Sri Lanka ?

Google Statistics:EQ Visits

Sunday, August 25, 2013

Mga Bayani ng Lahing Pilipino

National Heroes' Day is a national holiday of Philippines, celebrated to pay homage to the National Heroes of the country. Every year this day falls on the fourth Monday of August.
Initially National Heroes’ day was celebrated on 30th of November as it was the birthday of Andres Bonifacio, founder of the Katipunan. Later this day moves to the fourth Monday of August, to pay tribute to all other known or unknown men and women who sacrificed their lives for Philippine freedom.


PAG-IBIG SA TINUBUANG LUPA
ni Andres Bonifacio
Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
Sa pagkadalisay at pagkadakila
Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa,
Aling pag-ibig pa? Wala na nga wala.
Walang mahalagang hindi inihandog
Ng may pusong wagas sa bayang nagkupkop.
Dugo, yaman, dunong, katiisa’t pagod:
Buhay ma’y abuting magkalagot-lagot
Ang nakaraang panahon ng aliw
Ang inaasahang araw na darating
Ng pagkatimawa ng mga alipin
Liban pa sa bayan saan tatanghalin?
Sa aba ng abang mawalay sa bayan
Gunita ma’y laging sakbibi ng lumbay
Walang alaalang inaasam-asam
Kundi ang makita lupang tinubuan.
Kayong nalagasan ng bunga’t bulaklak
Kahoy niyaring buhay na nilanta’t sukat
Ng bala-balaki’t makapal na hirap
Muling manariwa’t sa baya’y lumiyag
Ipakahandog-handog ang buong pag-ibig
Hanggang sa may dugo’y ubusing itigis
Kung sa pagtatanggol buhay ang kapalit
Ito’y kapalaran at tunay na langit
Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya
Sa pagkadalisay at pagkadakila
Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa
Aling pag-ibig pa wala na nga wala
Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa


Kung ako'y mamatay
Ni Emmanuel A. F. Lacaba (1948-1976)

Kung ako’y mamatay, oo, marami nga
Ang mag-iiyakan: di lang kamag-anak
Kundi kaibigan sa iniwang lunsod –
Dating kaeskwela, kasama sa trabaho,
At intelektwal na mahilig sa tula.
At lalong-lalo na ang mga magsasaka
At manggagawang sa aki’y nagbuhos
Ng kasaysayan ng mapait nilang buhay.

Oo, matutuwa ako kung pupunta 
Silang lahat sa aking luksa at libing,
Kung pupunuin nila ang buong lansangan
Sa huling martsa ng aking kabaong
Na nababalot ng banderang pula
Na may maso’t karet o tatlong bituin.
Higit na kung sila’y magsisimulang magtanong:
“Para kanino, bakit siya namatay?”

Subalit pareho lang sa akin kung
Sa kasukalan lamang ako malugmok
Upang ibaon ng uod at damo
Nang walang alaala, walang pangalan.
Sapat na kung masang minahal ang magbangon:
Magwasak sa ating piitang bulok!
Lumikha ng lipunan ng liwanag, oo!
Liwanag na sa loob kung ako’y mamatay.


ANG BAGONG BAYANI
ni Rafael A. Pulmano

Nilisan ang bansa kapalit ng dolyar
Singaporeang paslit ang inalagaan
Ang sariling anak, nalamnan ang tiyan
Gutom sa kalinga ng magulang naman.

Gurong naghahangad ng riyal na kita
Nag-domestic helper sa Saudi Arabia
Four years nagtiyagang pakadalubhasa
Sa ibang lahi pa nagpapaalila.

Dating chief engineer sa sariling nasyon
Sa abroad nag-apply: karpentero-mason
Noo'y naka-jacket sa lamig ng aircon
Sa init ng araw ay sunog na ngayon.

Sawa na sa laging galunggong ang ulam
Nagsikap marating ang bansa ng sakang
Sariling katawan ang ikinalakal
Umuwing mayaman, malamig na bangkay.

Nagtiis maglayo yaong bagong kasal
Upang pag-ipunan ang kinabukasan
Masakit na birong pag-uwi ng bahay
Nangulilang kabyak, may iba nang mahal.

Sila ang overseas contract workers natin
Masipag, marangal, at mapangarapin
Kahit may panganib, ayaw magpapigil
Legal o ilegal, bansa'y lilisanin.

Gobyernong kaylangan ang foreign currency
Passport, POEA at etceterang fee
Saludung-saludo, labis ang papuri
Sa OFWs - ang Bagong Bayani.
Ka Pepe
"No cause is more worthy than the cause of human rights… they are what makes a man human. Deny them and you deny man’s humanity." — Jose W. Diokno
Ka Tanny
"Nationalism is the primal virtue of the citizen; that virtue which prompts him to place the common good of his people above private and personal good, above the interest of his party, that virtue that makes him willing nay, glad to sacrifice himself that the nation may live." Lorenzo M. TaƱada
"The most powerful symbols are simple ones. As news of the popular Philippine movement to unseat the dictator Marcos swept through the global village in early 1986, one image outshone the others: a brave woman in a yellow dress. Cory Aquino. Up till now her image lingers brightly as a symbol of nonviolent democratic aspiration the world over." Ramon Magsaysay Award Citation

"Never has so much been owed by so many to so few."
Winston Churchill

To all the Valiant Men and Women of the Armed Forces and Integrated Police:

We thank you from the bottom of our hearts for risking and sacrificing life and limb in defense of our freedom in the recently concluded Zamboanga rebellion.

Hat tip to our gallant men and women in uniform.